KSO Akademi

1974 yılında kurulan Konya Sanayi Odası; Bölgemizde üretim, yatırım, sosyal, kültürel, iktisadi ve bilimsel gelişmişlik seviyesini artırmak için çözüm odaklı, adil, kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmetler sunma misyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “Konya Sanayisi ile Dünya Arasındaki Köprü” olmaya devam edecektir.

Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında insan kaynağı en önemli unsurlardandır. Küresel piyasalarda sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazanmak için insan kaynağımızın sürekli geliştirmemiz gerekmektedir. KSO Akademi bu süreçte üyelerimize ve Konya çalışma hayatının içerisinde olan, çalışma hayatına yeni başlayacaklara önemli bir fırsat sunmaktadır.

KSO Akademi; üyelerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan gelen görüş ve öneriler ile günün şartlarına göre tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda programlarını planlamaktadır. KSO Akademi vazgeçilmez değerimiz olan insan kaynağının sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

overview